Kai Kai Farm Tour – Indiantown, Florida

Kai Kai Farm Tour – Indiantown, Florida

Living 8 miles from “town” is really not that far, and you do get some incredibly cool neighbors. We are about 2 miles as the crow flies from Kai Kai vegetable farm.  Kai Kai Farm is a sustainable forty acre farm and event venue that besides growing glorious produce...